Onze school


Het staat in onze visie mooi beschreven. Samen maken we een warme reis naar de toekomst. Maar wat betekent dat eigenlijk?


samen: we laten niet in de steek. Iedereen nemen we mee op ons pad doorheen de verschillende jaren. Ieder kind wordt begeleid, geobserveerd en bijgestuurd waar nodig, samen met de ouders. Onze kinderen leren we ook samen te werken en mekaar te helpen.


warm: kinderen moeten zich absoluut goed kunnen voelen. We zorgen er voor dat we dicht bij ons jongens en meisjes staan en we leren hen ook zorg te dragen voor zichzelf, voor anderen en voor het materiaal.


toekomst: we willen onze kinderen voorbereiden om antwoorden te vinden op de vragen van morgen. Dat doen we door hen veel kennis mee te geven, noodzakelijk om te kunnen denken. We laten hen inzien waar ze goed in zijn en minder goed in zijn. We leren hen ook verwonderd zijn, om zelf verder op ontdekking te gaan.

Freinet

 

We maken onze jongens en meisjes leergierig, zelfredzaam en reflectief! Dankzij het lezen verhoogt de concentratie, de zelfstructuur en uiteraard het tekstbegrip.

Meer sport

 

We geven elke week 4 lessen sport in onze lagere school ipv 2.

Een gezonde geest leert sowieso meer. En dat vinden we belangrijk.

Lezen IS Top

 

Elke leerlingen van onze lagere school starten de dag met een half uurtje lezen. Zo verbeteren we concentratie en taal bij onze leerlingen!

Ijsbergen

 

Tijdens onze lessen Wiskunde werken we met concreet materiaal, gebaseerd op de leefwereld van kinderen.  We leren hen zelfstandig werken en differenttiëren op hoog niveau.

ZELFSTURING

 

Op dinsdagmiddag gaan onze leerlingen van het lager volledig zelfstandig aan de slag. Ze leren  individueel de wereld kennen én leren zo ook plannen.

Data

 

Wij volgen elk kind zeer nauwgezet op. Van in de kleuterklas wordt elk leergebied geobserveerd en geëvalueerd. Indien nodig maken we kinderen nog sterker

KUNST OP SCHOOL

 

Om onze kinderen muzisch te versterken, werken we samen met Kunsthumaniora. Zo krijgen onze drama en toneel van twee ervaren kunstcoaches.

Werkhouding

 

Rust en structuur zijn twee belangrijke kernwaarden op school. Om kinderen zelfstandig aan de slag te laten gaan, is een goede werk- en luisterhouding zeer belangrijk