Voor het eerst naar school

Welkom op onze school!

WE KIJKEN UIT NAAR JE KOMST!

Wij werken alle dagen met hart en ziel om het beste onderwijs te voorzien voor jullie kinderen.


Op onze school, denken we hard na over hoe we de zaken aanpakken.


We doen niet zomaar iets, maar proberen ons altijd de vraag stellen: wat doen we, hoe gaan het doen en waarom doen we het. Zo zorgen voor een kwaliteitscyclus op school om ons onderwijs voortdurend te verbetern.


Als je dochter of zoon voor de eerste keer naar school gaat, zal je wel met heel wat vragen zitten. We lijsten er hier al een paar op, om je toch al een beetje beter te laten slapen.

F.A.Q.

Wat is de inhoud van methode-onderwijs voor De Telescoop?

Het belangrijkste doel van onze school is leerwinst creëren voor elk kind dat bij ons naar school gaat. Los van thuiscontext, willen we elk kind de kans geven om zijn of haar toekomst op de best mogelijke manier uit te bouwen. Elke belemmerende factor voor een goede toekomst, willen we uitgommen.


We vertrekken altijd vanuit nabijheid van het kind en beschouwen welbevinden en betrokkenheid als evidentie op school. Niet omdat we verwachten dat het automatisch aanwezig is, wel omdat we haast vanuit ons diepste zelf dit als één van de belangrijkste voorwaarden beschouwen om tot leren en leven te komen. We spelen in op interesses van onze kinderen, maar leren hen ook goed  luisteren naar wat andere belangrijk vinden.


We geloven sterk in een groepsverhaal met sterke democratische waarden. Onze leerlingen zijn een belangrijke partner in het leer- en leefproces op school.


De wereld die ons omgeeft, is de start om kennis op te bouwen en verhalen aan vast te hangen. Wat we zelf zien, zegt zoveel meer dan letters op papier. Verwondering en beleving staat centraal in heel ons werken. Kinderen de waarom-vraag laten stellen, zorgt er voor dat ze zelf op zoek willen gaan naar antwoorden.


Bij dat zoekproces willen we hen helpen. Daarvoor moet je goed kunnen lezen, moet je kunnen luisteren en samenwerken, heb je focus en concentratie nodig en moet je naar een doel kunnen toewerken. Daarom geven we om elk kind een stevige basis mee. Zonder basis geven we onze kinderen geen kansen om te groeien. Op onze school primeert naast de vorm, ook de inhoud.


Laatste pijler, maar misschien nog de allerbelangrijkste, is zelfsturing of zelfregulering. We willen onze kinderen leren opgroeien tot kinderen die perfect in staat zijn om alleen of coöperatief aan de slag te gaan, met uiteindelijk een minimum aan begeleiding. Dat zal hen de kans geven om zelf te ontdekken, om zelf te leren en om zelf te reflecteren.


Hoe weten jullie of leerlingen het gewenste niveau behalen?

Op onze school, werken we met bijzonder veel data om ons leerproces en lesproces vorm te geven.

Evaluaties en observaties dienen vooral als basis voor onze leerkrachten om nog meer in te spelen op noden en wensen van de leerlingen.

Dankzij onze fijnmazige observaties, kunnen we tekorten snel bijwerken. Anderzijds krijgen kinderen die alle leerstof onder de knie hebben verrijking. Zo garanderen we dat elk kind het aanbod krijgt dat zij of hij verdient en nodig heeft.

De Telescoop is een stadsschool, met een klein domein. Gaan jullie veel naar buiten?


We vertrekken in onze werking steeds vanuit de wereld. De wereld van de kinderen binnen brengen, is een kernwaarde in onze visie. We willen verwondering opwekken en kinderen een onderzoekende houding aanleren. Van zodra kinderen zich dingen beginnen afvragen, gaat het leren verder dan wat er binnen de schoolmuren gebeurt.


We streven er naar om minstens 1x per week naar buiten te gaan. Voor onze allerkleinste kinderen is het soms wel praktisch nog moeilijk om dit zo vaak te doen. We moeten hen immers leren omgaan met verkeer en gevaarlijke momenten op de weg. Zodra ze er klaar voor zijn, gaan we uiteraard ook met hen de wereld ontdekken.

Werkt de school met punten en rapporten?


Onze school is een data-driven school. Dat wilt zeggen dat we van jongsafaan veel data van elk kind bijhouden. We delen dat niet met de kinderen op jonge leeftijd, maar we gebruiken dat wel tijdens oudercontacten. We hebben die data nodig, omdat we elk kind willen brengen tot zover het kan raken. Of het nu over de wereld gaat, of over rekenen, zoals al gezegd: ieder kind heeft een stevige basis nodig.


De data die we verzamelen gebruiken we om het leerproces van elk kind te indivualiseren. Elk kind is verschillend en heeft een andere noden en wensen. Maar we willen niet zomaar wat doen. Elke twee weken bespreken we talenten en tekorten en kijken wij waar we het kind kunnen bijstaan. We leggen dat de lat hoog, maar zullen nooit een kind afrekenen op mindere observaties. Integendeel; wij vragen ons dan continu af wat wij kunnen doen om dat kind toch nog verder te brengen.

Zijn er warme maaltijden op school?


Ja. Je kan er voor kiezen op elke dag warm te eten. Er is keuze uit vegetarische maaltijden en maaltijden met vlees/kip/vis. Maaltijden kosten ongeveer 3,50€ per dag.


Je mag rekenen dat ongeveer 6 op 10 kleuters warm eten op school. Je kiest wel om ofwel elke dag warm te eten of elke dag boterhammen te eten.


Betaling gebeurt elke maand automatisch via domiciërling.

Welk model gebruiken jullie voor zelfsturing?


We gebruiken het model van Barry Zimmerman om kinderen te begeleiden naar zelfstandigheid. We starten al met bakjestijd in de kleuterklas om kinderen te leren zelfstandig en zelfgestuurd te werken. Dit bouwen we tijdens de kleuterschool op tot aan leerpleinen en vrije werktijd in de lagere school.


Wat is bakjestijd?


Bakjestijd is activiteit in elke kleuterklas die door de leerkracht gestuurd wordt. De leerkracht bedenkt een aanbod waaruit kinderen moeten kiezen en waarmee kinderen zelfstandig aan de slag moeten gaan voor een bepaalde duur.


We willen kleuters vaardiger maken door ze zelf keuzes te laten maken. Bakjestijd stimuleert hen om zelf keuzes te maken, om te beseffen dat ze niet altijd hun eerste keuze hebben en om plannetjes te maken. Zelfsturing is van groot belang voor schoolsucces, omdat het een positieve invloed heeft op cognitief als sociaal-emotioneel functioneren. Door al in de kleutergroep aandacht te besteden aan zelfsturing, worden kinderen beter voorbereid op het schoolse leren en leven en kunnen achterstanden worden vermeden.


Na elke bakjestijd organiseren we in kleine groepjes een kringgesprek. We geven leren feedback geven in kleine kring, meteen na de bakjestijd. Tijdens deze praatkring geven we kinderen denktaal om hun eigen proces te evalueren. We bekijken volgende fases:

  • Ik stel doelen
  • Ik maak en volg mijn plan
  • Ik vertrouw op mezelf
  • Mijn hoofd en werkplek zijn rustig
  • Ik zoek hulp
  • Ik ben al goed bezig
  • Ik kijk terug naar mijn werk


Jullie zijn een leesschool. Hoe zit dat praktisch?


In onze kleuterschool brengen we met boeken het thema binnen. Elke week lezen we een nieuw boek, dat meerdere malen per week wordt voorgelezen. In de kleuterschool zijn rijke leeshoeken opgezet, op maat voor de kinderen. Boeken zijn duidelijk aanwezig, de ruimte waarin kan gelezen worden is inspirerend en rustgevend.


Kinderen die iets minder taalvaardig zijn, krijgen ook in de kleuterklas al een remediëring op maat. Taalvaardigheid is binnen onze school de sleutel tot succes. Zonder goede kennis van het Nederlands, wordt schools succes een moeilijk verhaal.

Vanaf de lagere school, lezen kinderen zelfstandig. Ze kiezen zelf een boek in onze bibliotheek, waar ze elke dag een half uurtje in lezen. We proberen ook vanuit hun boeken te vertrekken om lessen een wereldgeoriënteerde laag te geven.


Zijn er praatkringen/praatrondes op De Telescoop?


Dit is voor onze één van de allerbelangrijkste werkvormen op school. Tijdens kringen komen bijzonder veel vaardigheden en kennis aan bod. Kinderen leren naar mekaar luisteren, leren geduld te hebben, hebben respect voor mekaar, kunnen inspelen op verschillende interesses,…


Elke dag organiseren we minstens 1 kring, met een extra klassenraad op vrijdag, waarbij we wekelijks het schoolse gebeuren evalueren.


Kunnen kleuters nog middagdutjes doen?


Het antwoord is hier wat dubbel. Het kan zeker, want we willen elk kind op zijn of haar tempo laten groeien. Maar we stimuleren het zeker niet en we proberen het op school ook echt wel af te bouwen. Elk moment in de klas, is een gewonnen moment. Daar gaan we toch van uit.

Moeten kleuters zindelijk zijn?


Neen. We vragen wel dat er actief gewerkt wordt aan zindelijkheidstraining thuis. Het kan niet enkel de verantwoordelijkheid van de school zijn, om elk kind zindelijk te krijgen. Daar hebben we noch de tijd, noch de middelen voor. Maar ook hier gunnen we elk kind zijn ontwikkelingstempo.

Welke opvoedingsstijl gebruiken jullie op school?


Op De Telescoop zijn wij ervan overtuigd dat het pedagogisch handelen van de leerkrafchten ten dienste te staat van het doordacht en actief vormen van jongeren in hun mens en menswaardigheid.


Een autoritatieve opvoedingsstijl sluit hierbij het beste aan. Dat is een stijl met vrijheden en beperkingen, grote verwachtingen met veel ruimte om te ‘experimenteren’ met het eigen gedrag.


Leerlingen wordt alles uitgelegd en mogen erop vertrouwen dat de belangen van hen meegenomen worden in de keuzes die de leerkrachten voor hen maken. Mondigheid wordt gewaardeerd maar een brutale mond wordt niet geaccepteerd.


Leerlingen die opgevoed en gevormd worden binnen een autoritatieve setting, zijn socialer beter uitgerust en doen beter mee op school. Deze opvoedstijl draagt zichtbaar bij aan het kennen van het ik (zelf)  en het zich verhouden tot een groep (socialisatie).


Dat leerlingen zien dat regels inconsistent worden gehanteerd naargelang de situatie en behoefte van leerlingen is  niet erg (Breemer, 2019); zo leren leerlingen dat mensen verschillend zijn. Een stabiele leerkracht (of ouder) die zelf in de basis in zijn gedrag consistent is, is dan wel een vereiste.