Basisschool De Telescoop

We nemen met heel veel plezier jouw kind mee op een boeiende reis naar de toekomst.


Een warme reis naar de toekomst


Iedereen op De Telescoop is eerlijk en open tegen mekaar. Respect en warmte zijn belangrijk om ons goed te voelen. Fouten maken mag als je weet dat je ook geholpen wordt door leerkrachten en leerlingen. Iedereen is voor ons belangrijk en we luisteren naar mekaar. Niet alleen op emotioneel vlak, maar ook om te weten wat ons bezighoudt. Zo kunnen we nog gerichter lesgeven.


In verbinding gaan met elkaar helpt ons betrokken te zijn, aandacht te hebben voor mekaar op goede, maar ook op minder goede momenten. We werken met en voor mekaar, met een open geest als grondhouding. We geloven zeer sterk dat wat kinderen interesseert hen verder brengt. Daarom luisteren we naar de kinderen en verwachten we dat zij naar mekaar kunnen luisteren.


Als een leerling voelt dat hij belangrijk is, groeit het zelfvertrouwen. We gaan samen met de leerlingen op zoek naar succeservaringen, maar we leren hen ook omgaan met fouten en tekorten. Door gerichte feedback, helpen we kinderen groeien. We leren de wereld kennen en ons mannetje staan. Executieve functies helpen onze kinderen de juiste keuzes te maken en om uiteindelijk zelfstandig aan de slag te gaan.


We investeren stevig in ons leesbeleid op de Telescoop. Vanaf de onthaalklas, worden onze leerlingen systematisch klaargestoomd om goede en vlotte lezers te worden. Alleen zo verrijken we de taal, voor Nederlandstaligen én anderstaligen.


Effectief rekenonderwijs is ook één van onze pijlers. Vanaf 4 jaar krijgen onze leerlingen wiskunde-instructie op hun maat. We ontdekken eerst wiskunde in ons dagdagelijkse leven en bouwen dat stelselmatig op naar abstract niveau, met aandacht voor sterkere en zwakkere rekenaars. Dankzij deze nauwgezette opvolging, scoren onze leerlingen bijzonder goed. Ze nemen stilaan het eigenaarschap op van hun eigen leerproces. We helpen hen om resultaten te boeken, maar de laatste stap, doen ze natuurlijk zelf. Elk kind wordt uiteindelijk verantwoordelijk voor haar/zijn leren.


We krijgen heel wat kennis en vaardigheden aangeboden. Onze leerlingen zullen zelf ook hun onderzoekende bril moeten opzetten om net dat stukje wereld dat hen boeit te leren kennen. Maar ze moeten evengoed respect opbrengen om te luisteren naar iets wat hen misschien iets minder boeit. We prikkelen elke dag nieuwsgierigheid en verwondering en we verwachten dat onze ouders dat ook doen. Onze leerlingen stimuleren ook elkaar om zelf te experimenteren en te ontdekken om zo tot leerwinst te komen. Op dit moment leren we kinderen al hun eigen wereld kennen. We hopen binnen enkele jaren ook de wereld van alle ouders binnen te halen.


Als we werken, doen we dat in rust, stilte én met een duidelijke structuur. Dan kunnen we tot leren komen.  We krijgen en geven feedback om goed te kunnen leren. Als team werken we hard om onze leerlingen zo ver als mogelijk te brengen, want iets leren geeft kinderen voldoening. We zijn fier op alles wat we bereiken. Dat leerplezier nemen ze ons nooit meer af!


Lezen op school: zo kan het dus ook!

(uit de krant van mei 2023)


Enkele jaren geleden stond de school nog op sluiten, mede door de barslechte resultaten voor lezen. Vandaag is de situatie helemaal gekeerd. “Net omdat het zo slecht ging, konden we helemaal met een schone lei beginnen”, zegt directeur Rob Huijghe. “In 2019 zijn we begonnen met onze nieuwe aanpak, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Toen hebben we een nulmeting gedaan rond technisch lezen. Slechts 3 procent van de kinderen zat toen op of boven het nodige leesniveau. Vier jaar later, bij de laatste meting in januari, zaten we aan 71 procent.”


Eén van de sleutels tot dat succes is de uitrol van LIST of Lezen is Top, een methode die uit Nederland komt overgewaaid en vooral het leesplezier bij kinderen wil bevorderen. “Al onze kinderen lezen elke dag een halfuur in hun eigen boek. Ze hebben allemaal een leeszakje met vijf à zes boeken. Elke twee tot drie weken mogen ze naar de schoolbibliotheek om hun boeken in te leveren en nieuwe te kiezen. Zo proberen we ieder kind minstens een twintigtal boeken per jaar te laten lezen.”

Cruciaal in dat verhaal is dat kinderen zélf kiezen wat ze lezen. “Ze mogen hun eigen wensenlijstjes opstellen en dan kopen wij die boeken aan”, zegt Huijghe. “We hebben een goedgevulde bibliotheek met zo’n 4.000 boeken. Is dat een boek over automechanica of Messi? I don’t care. Zolang ze maar lezen en erover willen vertellen.”


Boekenmeester 2021!

Christophe werd in 2021 uitgekozen tot boekenmeester 2021!


75 boekenjuffen en -meesters werden aangemeld door leerlingen, ouders en collega’s. Op basis van de motivaties van de inzendingen koos de jury bij een eerste selectie zeven scholen uit. Zij kregen een plaatsbezoek of online interview waarin ze hun activiteiten konden toelichten. Uit deze groep kwamen drie laureaten.


Zorgcoördinator Christophe De Turck van GO! basisschool De Telescoop in Laken mag zich een jaar Beste Boekenmeester noemen en ontvangt 100 boeken voor zijn school.


Beste Boekenjuf of -meester is een initiatief van CANON Cultuurcel, in samenwerking met Iedereen Leest en tal van Vlaamse kinder- en jeugdboekenuitgevers (GAU). Met de prijs willen ze leerkrachten in de kijker zetten die zich buitengewoon inzetten voor de leesbevordering en het werken met (kinder)boeken in de klas.

De school verwoordt het als volgt: “Voor een school als de onze zijn boeken dé manier om aan taalverwerving te doen in onze klassen. Eigenlijk kan je stellen dat boeken onze handleidingen zijn om kinderen zowel mondelinge als schriftelijke taalvaardigheden bij te brengen. We vertrekken vanuit boeken om de wereld binnen te brengen in de klas en koppelen daar nadien zoveel leergebieden als mogelijk aan. Door met de kinderen in gesprek te gaan, gaat Christophe op zoek naar boeken die hen aanspreken en die hen plezier kunnen doen beleven aan het lezen.” Deze school zet in op het vuurtje aanwakkeren door lezen in de kern te plaatsen én door kwaliteitsbewaking van de resultaten.