22 juni 2017

Ons reglement

In bijlage ons reglement met alle regels van onze school.

Bij het inschrijven van je kind zal je een exemplaar hiervan moeten ondertekenen voor akkoord.

Neem je tijd om het eens door te lezen. Zo ben je op de hoogte van de verwachtingen van de school.