21 juni 2017

Prijzen

Eten en drinken: 

  • warme maaltijden kleuters € 2,80
  • warme maaltijden lagere € 3,20
  • soep : € 0,60

Geen maaltijden op woensdag!

GIBBON voor- en naschoolse opvang:
De voor- en naschoolse opvang is gratis vanaf een kwartier vóór en tot een kwartier na de lessen.

  • Ochtendtoezicht € 1,20 / week
  • Middagtoezicht € 0,25 / dag
  • Avondtoezicht € 0,75 / half uur
  • Woensdagnamiddag € 0,75 / half uur

Andere kosten: 

Maximum jaarlijkse ouderbijdrage voor uitstappen, bijzondere activiteiten (tentoonstelling, voorstelling…)

  • instap/1ste kleuter : 35 €
  • 2de kleuter/3de kleuter: 40 €
  • Lagere € 80