21 juni 2017

Prijzen

Eten en drinken: 

  • warme maaltijden kleuters € 2,91 – vegetarische maaltijden € 3, 28
  • warme maaltijden lagere € 3,33 – vegetarische maaltijden € 3,70
  • soep : € 0,62

Geen maaltijden op woensdag!

GIBBON voor- en naschoolse opvang:
De voor- en naschoolse opvang is gratis vanaf een kwartier vóór en tot een kwartier na de lessen.

  • Ochtendtoezicht € 1,20 / week
  • Middagtoezicht € 0,25 / dag
  • Avondtoezicht € 0,75 / half uur
  • Woensdagnamiddag € 0,75 / half uur

Andere kosten: 

Maximum jaarlijkse ouderbijdrage voor uitstappen, bijzondere activiteiten (tentoonstelling, voorstelling, zwemmen, …)

  • kleuters : € 45
  • Lagere school: € 90